Stará jízdenka Stará jízdenka Stará jízdenka
Stará jízdenka

Na tom přejezdu pak dali novou 71čku s podstavcem a boční 71čkou a nyní tam jsou plasty

Peca Vlaky

 

Dobrý večer, měl bych zájem o DVD Posázavského pacifiku, které z nich by se dalo koupit. Děkuji za odpověď.

Jaroslav Hais

 

chodil jsem do školy v podzamčí jak se nekdopta je mi 79 let ale hodne pamatuji s PC neumim pracovat spise telefonem 607172382

stehlik jan

 

chodil jsem do školy v podzamčí jak se nekdopta je mi 79 let ale hodne pamatuji s PC neumim pracovat spise telefonem 607172382

stehlik jan

 

Takže přátelé na Dobříši bude v říjnu 2020 zprovozněno RZZ ESA s JOP, stařičké ústřední mechanické stavědlo uvedené do provozu v roce 1976 půjde na věčný odpočinek a nahradí ho moderní počítač.

Luboš

 

Dneska jsem ve svých 46+ letech zjistil, co je to "odvratná výhybka", u vás jsem na fotce viděl i jak vypadá. Díky.

Egi

 

K-report

Diskuze o tratích Posázavského pacifiku.

Krhanice

Stanice Krhanice

Snímek z 8. května 2003 zachycuje kolejiště železniční stanice jen pár let před jejím poměrně nečekaným zrušením. Fotografie byla pořízena z rampy u týneckého zhlaví stanice.

Snímek z 8. května 2003 zachycuje kolejiště železniční stanice jen pár let před jejím poměrně nečekaným zrušením. Fotografie byla pořízena z rampy u týneckého zhlaví stanice.

Ještě nedávno byly Krhanice malou železniční stanicí ležící v centru stejnojmenné obce. Nádraží disponovalo třemi kolejemi z nichž dvě byly dopravní (č. 1 a 3) a jedna manipulační (č. 5). Na týneckém zhlaví stanice odbočovala z manipulační koleje krátká kusá kolej zakončená rampou, která se využívala pro nakládku vojenské techniky. Ta byla deponována v lešanských kasárnách (od roku 1996 vojenské muzeum), která se nachází nedaleko Krhanic. U týneckého zhlaví se též nacházela nádražní budova. Nedaleko ní stálo u manipulační koleje i typizované dřevěné skladiště (zbořeno v roce 2005) s kamennou boční rampou. Vedle manipulační dodnes stojí ještě jedna rampa situovaná blíže ku Praze. Inventář stanice doplňovala ještě budova záchodů na týneckém zhlaví a stavědlo č. 2 na jílovském zhlaví.

Takto vypadala krhanická stanice až do konce roku 2004, kdy došlo k zásadní změně. Bylo rozhodnuto stanici zrušit a předělat jí na zastávku. K tomu došlo dne 12. prosince 2004, kdy došlo od 0.00 do 2.00 hod. k vypnutí sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (dle ROVZZ č. 64R37). Toto nelogické rozhodnutí šlo jen stěží pochopit, jelikož stanice byla do poslední chvíle využívána na křižování vlaků. Navíc v novém jízdním řádu stanice citelně chyběla a některé vlaky na sebe musely při křižování čekat v Jílovém nebo v Týnci, a to někdy až 15 minut, což mělo neblahý vliv na jízdní doby (viz jízdní řád 2004/2005 vlak Os 9011 čeká na pravidelné křižování s Os 9012 celkem 17 minut). Proto bylo rozhodnutí o zrušení přijímáno s rozpaky a nadějí, že se situace změní. Ke změně nakonec došlo, a to dne 12. června 2005, kdy se na zastávce Krhanice konala opět výluka zabezpečovacího zařízení. Jejím účelem bylo převést zastávku na zastávku s nákladištěm.

Zapomenutý námezník, je poslední co zbylo z týneckého zhlaví stanice Krhanice. Stanice zrušena na konci roku 2004. Snímek z 2. prosince 2005.

Zapomenutý námezník, je poslední co zbylo z týneckého zhlaví stanice Krhanice. Stanice zrušena na konci roku 2004. Snímek z 2. prosince 2005.

Všem nadějím na obnovení stanice však bylo odzvoněno při výluce v září 2005. Během této výluky (prováděna dle ROV č. 0335) byla v úseku z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy vyloučena traťová kolej v km 11,200 – 13,320, tedy řečeno srozumitelně, od zastávky Chrást nad Sázavou po výhybku č. 1 bývalé stanice Krhanice. Současně se provedla oprava přejezdů v dotčeném úseku. Co však bylo rozhodující pro krhanickou stanici, bylo rozhodnutí o snesení výhybky č. l a jejím nahrazení kolejovým propojením. V tom okamžiku zůstala na týneckém zhlaví pouze dvojice zbývajících výhybek (č. 2 a 3), což však nemělo dlouhého trvání. Obě výhybky byly totiž po skončení výluky sneseny, což se částečně týkalo i koleje č. 3 a 5. Dopravní kolej č. 3 byla snesena celá až po výhybku č. 4 na jílovském zhlaví. Manipulační kolej byla zkrácena a nově zakončena zarážedlem (hromadou hlíny) přibližně v polovině původní délky. Výhybka č. 4, kterou manipulační kolej vybočovala z dopravní koleje č. 3 byla trvale uzamčena do odbočky. Zároveň došlo k přesunutí výkolejky (Vk1) směrem k výhybce č. 5. V souvislosti s rekonstrukcí traťové koleje u Krhanic od Týnce též došlo k snesení vjezdového mechanického návěstidla a jeho předvěsti z tohoto směru. U původní dopravní koleje č. 1 bylo vybudováno sypané nástupiště pro cestující.

Původní výpravní budova dnešní zrušené stanice Krhanice. Pro drážní účely se budova již nevyužívá. Bytová jednotka, která se nachází v jižním křídle budovy je pronajatá externímu nájemci. Ten má velkou zásluhu na tom, že budova nechátrá. Snímek z 5. července 2006.

Původní výpravní budova dnešní zrušené stanice Krhanice. Pro drážní účely se budova již nevyužívá. Bytová jednotka, která se nachází v jižním křídle budovy je pronajatá externímu nájemci. Ten má velkou zásluhu na tom, že budova nechátrá. Snímek z 5. července 2006.

V té době již bylo jasné, že z Krhanic již stanice nebude a pokud ano, bude muset být kompletně obnovena. Změny však stále nebyly u konce. Uvolněný prostor po krhanickém kolejišti byl roku 2006 (ale i v dalších letech) využíván pro deponování kolejových polí buď pro některou z nastávajících výluk, nebo naopak starých kolejí vytěžených z posázavské tratě. Další změny v Krhanicích nastaly během výluky, která začala 7. září 2007 (prováděna dle ROV č. 0373). Vyloučena byla opět traťová kolej z Týnce do Jílového a kromě prostoru v Krhanicích probíhaly práce i v okolí Kamenného Přívozu, kde se opravovala jak traťová kolej, tak kolejiště místního nákladiště. V Krhanicích byla cílem prací hlavně traťová kolej od místa, kde se skončilo před dvěma roky, tedy v prostoru bývalé výhybky č. 1. Od tohoto místa se provedla kompletní obnova koleje, a to až po výhybku na vlečku krhanického kamenolomu. Dále se opravila a vyčistila výhybka krhanického nákladiště, která se nově označuje jako výhybka č. 1 (dříve č. 5). Kromě toho se provedly některé drobnější práce jako oprava propustků, vyčištění příkopů, došlo k odstranění drátovodů a torza mechanického vjezdového návěstidla ze směru od Jílového. Ačkoli mělo být sneseno i torzo předvěsti, stále stojí nedaleko vlečky krhanického kamenolomu.

Nově postavené nástupiště krhanické zastávky. Nástupiště stojí v místech, kde se dříve nacházelo týnecké zhlaví krhanické stanice. Snímek z 28. října 2007.

Nově postavené nástupiště krhanické zastávky. Nástupiště stojí v místech, kde se dříve nacházelo týnecké zhlaví krhanické stanice. Snímek z 28. října 2007.

Při výluce proběhla ještě jedna zásadní změna bývalé stanice, a to výstavba nástupiště podél traťové koleje. Nástupiště o délce 120 metrů a šířce 3 metrů vyrostlo v km 13,360 – 13,480. Nástupní hranu tvoří prefabrikované dílce SUDOP s výškou nástupní hrany 0,3 metrů nad temenem kolejnice. Touto úpravou byly vymazány téměř všechny odkazy na bývalou stanici. Tu nám nyní připomíná hlavně původní nádražní budova, která stojí u nového nástupiště. Uvidíme, nakolik bylo rozhodnutí o zrušení stanice správné a zda se jednou nedočkáme její obnovy, jako dálkově ovládané výhybny.

Výluka měla být ukončena 27. září, k čemuž došlo jen částečně, jelikož obnovené úseky nebyly kompletně dokončeny (zbývalo dosypání štěrku a podbití). Důvodem nesplnění termínu byly mimořádné přepravy štěrku z krhanického kamenolomu na úsek Říčany – Praha-Uhříněves. Proto bylo vlakům OKD povoleno zajíždět na rozpracovaný úsek, což pozdrželo dokončovací práce. V pátek 28. září tak byla trať dočasně otevřena pro veškerý víkendový provoz, přičemž na nedokončených úsecích byla zavedena snížená rychlost. Po víkendu byla trať od 1. do 3. října opět uzavřena a veškeré práce byly dokončeny.

Po této výluce zůstal na nádraží téměř půl roku docela slušný „chlívek“, kdy zde ležely staré kolejové pole, staré pražce a podobně. Zajištěna byla jejich postupná likvidace, která byla dokončena na jaře roku 2008. Následoval úklid prostoru bývalé stanice a vyrovnání některých nerovností po bývalém kolejišti štěrkem. Od té doby vypadá „nová“ zastávka docela k světu. Zároveň byl odstraněn další z pamětníků bývalé krhanické stanice, a to torzo zrušené mechanické předvěsti ze směru od Jílového.

Krhanický kamenolom

Krhanický lom ležící nedaleko obce Krhanice směrem na Prosečnici. Snímek z 8. května 2003.

Krhanický lom ležící nedaleko obce Krhanice směrem na Prosečnici. Snímek z 8. května 2003.

Nedaleko Krhanic se nachází lom na šedou žulu, k němuž z širé trati odbočuje vlečka. Propojení vlečky s tratí se nachází mezi zastávkou Prosečnice a bývalou stanicí Krhanice, konkrétně výhybkou L1. Samotné kolejiště vlečky se skládá z dvojice kolejí a dvou výhybek (L2 a L3). Na krhanickém konci vlečky přechází přes její kolejiště přejezd (km 14,526). Jak je vidět jedná se tedy na posázavské poměry o slušnou vlečku. Její využití však v novodobé historii nebylo velké, což platilo i o samotném kamenolomu. Převrat nastal až v roce 2005, kdy bylo vyčištěno kolejiště vlečky a nedaleko jejího zakončení se začal budovat pásový dopravník. Toho roku se na vlečce objevuje malá motorová lokomotiva 702.583 určená pro posun s vozy při nakládce. K té došlo v září 2005 a nakládán byl štěrk pro rekonstrukci úseku Týnec – Krhanice. Obsluhu vlečky tehdy zajišťovala firma Viamont s lokomotivou 742.514, pronajatou od ostravské firmy ODOS.

Nakládka vozů v krhanickém kamenolomu. Snímek z 22. června 2007.

Nakládka vozů v krhanickém kamenolomu. Snímek z 22. června 2007.

Další nakládky probíhaly především v režii firem OKD a Viamont, kteří přepravovali štěrk na probíhající rekonstrukci tratě IV. koridoru. Nakládka vozů probíhala většinou pomocí zmiňovaného pásového dopravníku, avšak při jeho poruše se používá kolových nakladačů, z nichž se štěrk sype rovnou do vozů. Ložené nákladní vlaky z lomu sestávaly převážně z dvojice lokomotiv řady 740 nebo 741 a soupravy přibližně sedmi vozů. Při návozu prázdných vozů a odvozu delších souprav většinou ještě pomáhala třetí lokomotiva, která jinak zůstávala v lomu a posunovala s vozy. Domácí stroj 702.583 tak většinou zahálel odstaven v ústraní. Několikrát však byl využit i mimo lom, a to při posunu na některé z výluk kolem Krhanic. O důležitosti přeprav štěrku na IV. koridor svědčí například i fakt, že kvůli nim musely být omezeny práce na výluce traťové koleje Týnec – Jílové v září 2007. Ta měla být ukončena 27. září, k čemuž došlo jen částečně, jelikož obnovené úseky nebyly kompletně dokončeny (zbývalo dosypání štěrku a podbití). Nedokončená trať byla při snížené rychlosti otevřena od 28. do 30. září a výluka pokračovala od 1. do 3. října 2007, kdy se vše dokončilo. Zpoždění prací bylo z důvodu sypání štěrku v úseku Říčany – Praha-Uhříněves, kdy se do krhanického lomu muselo zajíždět pro štěrk během probíhající výluky.

Aktualizace: 3. února 2008
Text: Džurný Jakub
Autoři fotografií a majitelé archivu starých pohlednic jsou uvedeny vždy pod snímkem.
Jízdenky: Roman Provazník, Jakub Džurný

Komentáře 

K článku je celkem 14 komentářů >>> ZOBRAZIT KOMENTÁŘE

Přidat komentář

!!!POZOR!!! - KOMENTÁŘE JSOU DOČASNĚ ZABLOKOVÁNY - !!!POZOR!!!

Spolupracovníci: Bodlák Vilém, Buchtela Daniel, Dolejší František, Fořt Jan, Hrubeš Martin, Křivánek Tomáš, Kočovský Mirek, Nyklíček František, Mykl Tomáš, Pospíšil Lubor, Procházka Tomáš, Sporer Petr, Šebek Roman, Šmejkal Alexandr, Autorská práva ke všem fotografiím a textům mají jejich autoři. Webmaster: Džurný Jakub. Poděkování: Martin Navrátil
Kontakt na autory webu
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska | Projekt NIKM